De Fresch aanpak

U dient marketing cookies te accepteren alvorens deze video te kunnen zien.

Hoe maakt u containerbegrippen:
circulariteit & duurzaamheid
toepasbaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

Welke verantwoordelijkheden liggen er binnen de verschillende lagen van een organisatie? In alle lagen van de organisatie moet een bijdrage geleverd worden.

Alhoewel ik het woord “moeten” niet graag gebruik is het in deze een onoverkomelijk werkwoord. Want alleen als iedereen medewerking verleent, kan het tot een succes gemaakt worden.

Strategen zorgen voor de uitgangspunten. Wat is de visie van de bedrijfshuisvesting voor de komende jaren. Strategen weten welke positie ingenomen kan worden op de markt. Bijvoorbeeld: “Binnen onze organisatie wordt alleen gebruik gemaakt van bewezen technologieën”, of “onze organisatie is bereid breder te kijken en durft nieuwe initiatieven te ontplooien”. Daarnaast zijn er nog vele onduidelijkheden over hoe om te gaan met duurzame / circulaire investeringen. Hoe gaan de financiële controllers er mee om? Met de opkomst van de circulaire economie is het geen vanzelfsprekendheid dat een investering gedaan wordt door de organisatie zelf. De investering kan samen met de markt gedaan worden of zelfs volledig door de markt. Tegelijkertijd kunnen vragen gesteld worden over de verschuiving op de balans. Wanneer investeringen door de markt gedaan worden, stijgen de kosten en dalen de investeringen voor de organisatie. Integreer bovengenoemde vraagstukken in de visie van uw organisatie.

Samengevat vanuit strategisch perspectief

  • Ken en neem een verantwoorde positie in binnen de markt waarin de organisatie zich bevindt;
  • Neem een financieel standpunt in;
  • Durf circulariteit / duurzaamheid in de visie op te nemen.

Tactisch niveau  maakt de vertaalslag vanuit de visie naar het middenmanagement.

Circulair en duurzaam werken is in sommige gevallen duurder. De technieken behoren nog niet altijd tot de standaard. Mijn voorkeur zou zijn om uw vraagstuk kenbaar te maken zowel binnen de organisatie als aan de markt. Binnen de organisatie creëert u draagvlak en de markt heeft passende oplossingen. Ga daarom een open gesprek aan met elkaar en verken de mogelijkheden. Daarmee kunnen (financiële) vragen uit de interne organisatie adequaat beantwoord worden.

Tevens geeft u invulling aan de welbekende “Reduce > Reuse > Recycle” keten. Er zijn meerdere soorten te vinden. Gebruik de keten die past bij uw organisatie. Tegelijkertijd zorgt u voor concrete doelen die terug te brengen zijn tot hapklare brokken. Laat doelen integreren in de bestaande bedrijfsprocessen, zodat men niet het gevoel heeft iets extra’s te “moeten” doen. Tips om dit aan te pakken vindt u in het paarse kader.

Samengevat vanuit tactisch perspectief

  • Maak concrete doelen die uitvoerbaar zijn binnen bestaande bedrijfsprocessen;
  • Laat zien dat het niet perse moeilijker of duurder hoeft te zijn en dat financiën niet bij aanvang al een belemmering zijn.

De operatie krijgt geen extra werk maar een ander denkpatroon. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om als basis mee te starten. Vaak is een eerste reactie: “we krijgen er nog meer werk bij”. Maar wanneer de operatie het nieuwe denkpatroon zich eigen maakt en gaat toepassen, is het een gewoonte geworden. Net als dat het een gewoonte is om te kijken of de prijs-kwaliteit verhouding goed is. De operatie kan daarnaast vragen aan toeleveranciers / partners om mee te denken. Neem uw zakelijke omgeving mee in de transitie die de organisatie doormaakt. Samen met de markt werken aan zulke ontwikkelingen is bovendien leuker en makkelijker dan alleen.

Samengevat vanuit operationeel perspectief

  • Spreek elkaar aan op het nieuwe denkpatroon;
  • Werk samen met toeleveranciers en partners.

Een voorbeeld hoe u op tactisch niveau
een concreet stappenplan kunt maken binnen bestaande bedrijfsprocedures

A) Zijn er tweedehands producten / gebruikte materialen beschikbaar die 1-op-1 ingezet kunnen worden?

B) Kunnen tweedehands producten / gebruikte materialen ingezet worden als grondstof om iets nieuws te produceren, of kunnen bestaande producten opgeknapt worden met gebruikte materialen?

C) Indien nieuwe materialen / producten noodzakelijk zijn, zet materialen in die voldoen aan de organisatie eisen van duurzaamheid. Enkele voorbeelden waar u aan zou kunnen denken: Ieder product bevat een ‘x’ percentage gebruikte materialen; Het mag alleen van natuurlijke materialen gemaakt zijn; Het productieproces van het nieuwe materiaal moet een neutrale CO2 footprint hebben.

Verdieping voor uw organisatie…

Per organisatie kan de insteek anders zijn en het zwaartepunt ergens anders liggen. Ik zie dat collega’s uit het vakgebied in sommige gevallen proberen de verdieping en de toepasbaarheid te zoeken bij seminars en congressen. Tijdens deze events worden concrete vragen gesteld die diepgang vereisen. In zo’n setting kan er onvoldoende aandacht worden besteed en ontstaat er een discussie die geen voldoening geeft, laat staan een antwoord.

Wilt u als organisatie graag de transitie maken naar een circulaire / duurzame organisatie en wilt u hulp bij hoe dit aan te pakken of gewoon een keer sparren, neem contact met me op: