Over Fresch Management

U dient marketing cookies te accepteren alvorens deze video te kunnen zien.

De persoon achter Fresch Management

Fresch Management B.V. is opgericht door mij, Madelein Schouw, in 2012. Ik heb ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en huisvestingvraagstukken. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd op duurzame en circulaire vraagstukken. Deze vraagstukken zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ik zie hoe organisaties worstelen met deze thema’s en zie het daarom als een uitdaging om mijn kennis en ervaring te delen om organisaties verder te helpen.

Drijfveren

De gebruiker meenemen in de veranderende werkomgeving en hoe daar te komen, dat is wat mij drijft en waar mijn krachten liggen. Alles is mogelijk zolang u de verbindingen blijft leggen en de gebruiker meeneemt in het proces. Een resultaat is namelijk pas waardevol als u het verhaal kent en weet welke hobbels zijn genomen om er te komen. Ik vind het een uitdaging om het gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom bepaalde keuzes genomen worden.

Ambitie

Ik heb als ambitie om met Fresch Management binnen de bedrijfshuisvesting het advies- en projectmanagementbureau te zijn waar organisaties aankloppen met hun vraagstukken over de verduurzaming van de huisvestingportefeuille. In de toekomst zal Madelein dat niet meer alleen doen, maar met een team van gedreven professionals.